Hãy cuộn xuống dưới để xem chi tiết bảng giá các SP: #Auto Zalo, #MultiCare, #Auto Instagram, #Facebook FScan, #Facebook FBrowser
Phần mềm Auto Zalo
 • Bản quyền trên 1 máy (Khách hàng muốn dùng trên nhiều máy làm ơn mua thêm license)
 • Hoàn tiền 50% trong 30 ngày sử dụng nếu không hài lòng
 • Phần mềm lập trình theo các điều khoản của Zalo cung cấp. Tuân theo thuật toán của Zalo ban hành, Do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn tiền khi có thay đổi ngoài ý muốn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa các vấn đề phát sinh để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Hỗ trợ đổi máy tối đa 3 lần, cài đặt lại miễn phí
 • Liên tục cải tiến sản phẩm, update miễn phí các phiên bản mới để hoàn thiện các tính năng
 • Chúng tôi cam kết support trong suốt quá trình KH sử dụng bản quyền phần mềm

Gói 3 tháng

600K

Sử dụng full Zalo trên máy tính
Quản lý đồng thời nhiều tài khoản
Tự động kết bạn ở bất kì đâu
Tự động gửi tin nhắn cho người dùng theo vị trí
Tự động kết bạn nhiều tài khoản
Tự động đăng bài
Tự động gửi tin nhắn cho bạn bè
Tự động gửi tin nhắn cho Database
Tự động kết bạn theo Database
Đề xuất kết bạn thông qua danh bạ
Quản lý danh bạ dễ dàng
Lọc trùng kết bạn và nhắn tin
Chạy đồng thời hàng trăm nick zalo trên máy tính cấu hình trung bình (Core I3, Ram 4GB)

Gói 6 tháng

1 Triệu

Sử dụng full Zalo trên máy tính
Quản lý đồng thời nhiều tài khoản
Tự động kết bạn ở bất kì đâu
Tự động gửi tin nhắn cho người dùng theo vị trí
Tự động kết bạn nhiều tài khoản
Tự động đăng bài
Tự động gửi tin nhắn cho bạn bè
Tự động gửi tin nhắn cho Database
Tự động kết bạn theo Database
Đề xuất kết bạn thông qua danh bạ
Quản lý danh bạ dễ dàng
Lọc trùng kết bạn và nhắn tin
Chạy đồng thời hàng trăm nick zalo trên máy tính cấu hình trung bình (Core I3, Ram 4GB)

Gói 1 năm

1.5 Triệu

Sử dụng full Zalo trên máy tính
Quản lý đồng thời nhiều tài khoản
Tự động kết bạn ở bất kì đâu
Tự động gửi tin nhắn cho người dùng theo vị trí
Tự động kết bạn nhiều tài khoản
Tự động đăng bài
Tự động gửi tin nhắn cho bạn bè
Tự động gửi tin nhắn cho Database
Tự động kết bạn theo Database
Đề xuất kết bạn thông qua danh bạ
Quản lý danh bạ dễ dàng
Lọc trùng kết bạn và nhắn tin
Chạy đồng thời hàng trăm nick zalo trên máy tính cấu hình trung bình (Core I3, Ram 4GB)

Gói vĩnh viễn

2.5 Triệu

Sử dụng full Zalo trên máy tính
Quản lý đồng thời nhiều tài khoản
Tự động kết bạn ở bất kì đâu
Tự động gửi tin nhắn cho người dùng theo vị trí
Tự động kết bạn nhiều tài khoản
Tự động đăng bài
Tự động gửi tin nhắn cho bạn bè
Tự động gửi tin nhắn cho Database
Tự động kết bạn theo Database
Đề xuất kết bạn thông qua danh bạ
Quản lý danh bạ dễ dàng
Lọc trùng kết bạn và nhắn tin
Chạy đồng thời hàng trăm nick zalo trên máy tính cấu hình trung bình (Core I3, Ram 4GB)

Phần mềm quản lý và CSKH đa kênh MultiCare
 • Bản quyền trên 1 máy (Khách hàng muốn dùng trên nhiều máy làm ơn mua thêm license)
 • Hoàn tiền 50% trong 30 ngày sử dụng nếu không hài lòng
 • Hỗ trợ đổi máy tối đa 3 lần, cài đặt lại miễn phí
 • Liên tục cải tiến sản phẩm, update miễn phí các phiên bản mới để hoàn thiện các tính năng
 • Chúng tôi cam kết support trong suốt quá trình KH sử dụng bản quyền phần mềm

Gói 3 tháng

600K

Quản lý đồng thời nhiều tài khoản zalo, facebook, fanpage
Quản lý inbox tất cả tài khoản 1 nơi duy nhất
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin tới những người đã từng inbox fanpage
Lưu danh sách friend facebook, zalo để xác minh bạn bè khi cần thiết
Lưu danh sách friends đã được gửi tin nhắn
Cơ chế thông báo khi có tin nhắn đến
Cá nhân hóa nội dung tin nhắn bằng cách gọi tên friend tương ứng, Spin nội dung tin nhắn

Gói 6 tháng

1 Triệu

Quản lý đồng thời nhiều tài khoản zalo, facebook, fanpage
Quản lý inbox tất cả tài khoản 1 nơi duy nhất
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin tới những người đã từng inbox fanpage
Lưu danh sách friend facebook, zalo để xác minh bạn bè khi cần thiết
Lưu danh sách friends đã được gửi tin nhắn
Cơ chế thông báo khi có tin nhắn đến
Cá nhân hóa nội dung tin nhắn bằng cách gọi tên friend tương ứng, Spin nội dung tin nhắn

Gói 1 năm

1.5 Triệu

Quản lý đồng thời nhiều tài khoản zalo, facebook, fanpage
Quản lý inbox tất cả tài khoản 1 nơi duy nhất
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin tới những người đã từng inbox fanpage
Lưu danh sách friend facebook, zalo để xác minh bạn bè khi cần thiết
Lưu danh sách friends đã được gửi tin nhắn
Cơ chế thông báo khi có tin nhắn đến
Cá nhân hóa nội dung tin nhắn bằng cách gọi tên friend tương ứng, Spin nội dung tin nhắn

Gói vĩnh viễn

2.5 Triệu

Quản lý đồng thời nhiều tài khoản zalo, facebook, fanpage
Quản lý inbox tất cả tài khoản 1 nơi duy nhất
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin đồng loạt tới danh sách friends facebook
Nhắn tin tới những người đã từng inbox fanpage
Lưu danh sách friend facebook, zalo để xác minh bạn bè khi cần thiết
Lưu danh sách friends đã được gửi tin nhắn
Cơ chế thông báo khi có tin nhắn đến
Cá nhân hóa nội dung tin nhắn bằng cách gọi tên friend tương ứng, Spin nội dung tin nhắn

Phần mềm Auto Instagram
 • Bản quyền trên 1 máy (Khách hàng muốn dùng trên nhiều máy làm ơn mua thêm license)
 • Hoàn tiền 50% trong 30 ngày sử dụng nếu khách hàng không hài lòng
 • Phần mềm lập trình theo các điều khoản của Instagram cung cấp. Tuân theo thuật toán của Instagram ban hành, Do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm refund khi có thay đổi ngoài ý muốn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa các vấn đề phát sinh để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Hỗ trợ đổi máy tối đa 3 lần, cài đặt lại miễn phí
 • Liên tục cải tiến sản phẩm, update miễn phí các phiên bản mới để hoàn thiện các tính năng
 • Chúng tôi cam kết support trong suốt quá trình KH sử dụng bản quyền phần mềm

Auto Instagram 3 tháng

350K

Nhập danh sách User trực tiếp
Lấy danh sách Follower của 1 user bất kỳ
Lấy danh sách Following của 1 user bất kỳ
Lấy các User like bài viết
Lấy các User comment bài viết
Lấy danh sách Follower của account đăng nhập
Lấy danh sách Following của account đăng nhập
Share nội dung bài viết bất kỳ cho danh sách user đã target
Gửi yêu cầu Follow cho danh sách user đã target
Hủy yêu cầu Follow cho danh sách tùy chọn
Gửi tin nhắn Direct cho danh sách user đã target

Auto Instagram 6 tháng

600K

Nhập danh sách User trực tiếp
Lấy danh sách Follower của 1 user bất kỳ
Lấy danh sách Following của 1 user bất kỳ
Lấy các User like bài viết
Lấy các User comment bài viết
Lấy danh sách Follower của account đăng nhập
Lấy danh sách Following của account đăng nhập
Share nội dung bài viết bất kỳ cho danh sách user đã target
Gửi yêu cầu Follow cho danh sách user đã target
Hủy yêu cầu Follow cho danh sách tùy chọn
Gửi tin nhắn Direct cho danh sách user đã target

Auto Instagram 1 năm

950K

Nhập danh sách User trực tiếp
Lấy danh sách Follower của 1 user bất kỳ
Lấy danh sách Following của 1 user bất kỳ
Lấy các User like bài viết
Lấy các User comment bài viết
Lấy danh sách Follower của account đăng nhập
Lấy danh sách Following của account đăng nhập
Share nội dung bài viết bất kỳ cho danh sách user đã target
Gửi yêu cầu Follow cho danh sách user đã target
Hủy yêu cầu Follow cho danh sách tùy chọn
Gửi tin nhắn Direct cho danh sách user đã target

Phần mềm Facebook FScan
 • Bản quyền trên 1 máy (Khách hàng muốn dùng trên nhiều máy làm ơn mua thêm license)
 • Hoàn tiền 50% trong 30 ngày sử dụng nếu khách hàng không hài lòng
 • Phần mềm lập trình theo các điều khoản của Facebook cung cấp. Tuân theo thuật toán của Facebook ban hành, Do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm refund khi có thay đổi ngoài ý muốn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa các vấn đề phát sinh để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Hỗ trợ đổi máy tối đa 3 lần, cài đặt lại miễn phí
 • Liên tục cải tiến sản phẩm, update miễn phí các phiên bản mới để hoàn thiện các tính năng
 • Chúng tôi cam kết support trong suốt quá trình KH sử dụng bản quyền phần mềm

Facebook FScan 3 tháng

350K

Tìm kiếm danh sách user theo bài post bất kỳ
Tìm kiếm danh sách user theo fanpage
Tìm kiếm danh sách user là thành viên group
Tìm kiếm danh sách user là friends của bạn hoặc của bất kỳ ai
Tìm kiếm danh sách user tương tác với bài post trên Website
Lấy thông tin sđt, email trong comment của post bất kỳ
Kết bạn hoặc nhắn tin tới user trong danh sách
Gửi tin nhắn từ Fanpage tới khách hàng đã từng nhắn tin
Tích hợp sâu với công cụ #Fbrowser

Facebook FScan 6 tháng

600K

Tìm kiếm danh sách user theo bài post bất kỳ
Tìm kiếm danh sách user theo fanpage
Tìm kiếm danh sách user là thành viên group
Tìm kiếm danh sách user là friends của bạn hoặc của bất kỳ ai
Tìm kiếm danh sách user tương tác với bài post trên Website
Lấy thông tin sđt, email trong comment của post bất kỳ
Kết bạn hoặc nhắn tin tới user trong danh sách
Gửi tin nhắn từ Fanpage tới khách hàng đã từng nhắn tin
Tích hợp sâu với công cụ #Fbrowser

Facebook FScan 1 năm

950K

Tìm kiếm danh sách user theo bài post bất kỳ
Tìm kiếm danh sách user theo fanpage
Tìm kiếm danh sách user là thành viên group
Tìm kiếm danh sách user là friends của bạn hoặc của bất kỳ ai
Tìm kiếm danh sách user tương tác với bài post trên Website
Lấy thông tin sđt, email trong comment của post bất kỳ
Kết bạn hoặc nhắn tin tới user trong danh sách
Gửi tin nhắn từ Fanpage tới khách hàng đã từng nhắn tin
Tích hợp sâu với công cụ #Fbrowser

Phần mềm Facebook FBrowser
 • Bản quyền trên 1 máy (Khách hàng muốn dùng trên nhiều máy làm ơn mua thêm license)
 • Hoàn tiền 50% trong 30 ngày sử dụng nếu khách hàng không hài lòng
 • Phần mềm lập trình theo các điều khoản của Facebook cung cấp. Tuân theo thuật toán của Facebook ban hành, Do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm refund khi có thay đổi ngoài ý muốn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa các vấn đề phát sinh để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Hỗ trợ đổi máy tối đa 3 lần, cài đặt lại miễn phí
 • Liên tục cải tiến sản phẩm, update miễn phí các phiên bản mới để hoàn thiện các tính năng
 • Chúng tôi cam kết support trong suốt quá trình KH sử dụng bản quyền phần mềm

Facebook FBrowser 3 tháng (cơ bản)

600K

Full chức năng
Quản lý tối đa 50 account facebook

Facebook FBrowser 3 tháng (nâng cao)

900K

Full chức năng
Quản lý tối đa 100 account facebook

Facebook FBrowser 6 tháng (cơ bản)

1 Triệu

Full chức năng
Quản lý tối đa 50 account facebook

Facebook FBrowser 6 tháng (cơ bản)

1,5 Triệu

Full chức năng
Quản lý tối đa 100 account facebook