HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT PHẦN MỀM TICTACSOFT FBROWSER

Cài đặt:

Phần mềm Facebook FBrowser cho phép cài đặt rất đơn giản. Người dùng chỉ cần tải file về là có thể chạy luôn. Phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows 7 trở lên và yêu cầu .NET Framework 4.5.2 và Visual C++ 2015 runtime trở lên. Mặc định window 7 SP1 đã có net framework này, nếu không các bạn có thể tải về .Net Framework 4.5 tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/0B6iMaQ1hl4YtWmxjNDVSMUpESGM/view?usp=sharing và cài đặt. Sau khi cấu hình máy đã đáp ứng được yêu cầu, bạn có thể tiến hành cài đặt Fscan.

Cài đặt:

 1. Tải về file cài đặt tại địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=0B23hmQBE00NmQktkZjBMYXNabVE
 2. Chạy file cài đặt sẽ xuất hiện icon shortcut của phần mềm ngoài desktop như hình bên dưới:

 1. Chạy phần mềm, click “Đăng ký” nếu lần đầu sử dụng phần mềm. Hệ thống sẽ tự động khởi tạo license cho phép dùng thử trong 3 ngày. Sau khi bước đăng ký hoàn tất, hãy click “Đăng nhập” để trải nghiệm phần mềm tuyệt vời này.
 2. Chạy  phần mềm, click “Đăng nhập” bằng số điện thoại các bạn đã đăng ký ở bước trước

Chức năng:

Tổng quan:

Fbrowser là một phần mềm được tạo ra nhằm tự động hóa việc “nuôi” tài khoản Facebook. Phần mềm sẽ tự động hóa các tác vụ như Post bài, Add Friends, Xem bài viết và like tài khoản khác vv… giúp tài khoản được “nuôi” tăng độ tin tưởng (độ trust). Tác vụ và thời điểm thực hiện tác vụ là ngẫu nhiên, không tạo thành quy luật để tránh bị nghi ngờ.

Để thực sử dụng phần mềm, thông thường bạn sẽ phải thực hiện hai công đoạn:

 • Thiết lập các dữ liệu đầu vào cho các công việc. Ví dụ nếu muốn tự động post bài thì phải tạo các bài để post, muốn tự động gửi yêu cầu kết bạn thì trước tiên phải tạo danh sách tài khoản sẽ gửi yêu cầu kết bạn vv… Để thiết lập các giá trị này, bạn sẻ sử dụng các tính năng trong mục Quản lý.
 • Sau khi đã thiết lập đầy đủ các dữ liệu đầu vào, bạn sẽ vào mục Tự động để chạy các tự động các tác vụ, sử dụng các dữ liệu đã được thiết lập từ trước.

Ngoài ra trong mục Thủ công, bạn có thể mở các tài khoản của mình trong giao diện web và thực hiện thủ công các tác vụ muốn thực hiện

Mục Cài đặt để điều chỉnh các thiết lập của phần mềm.

Các chức năng thêm dữ liệu:

Trong phần Quản lý, bạn sẽ thực hiện thêm dữ liệu phục vụ cho các tác vụ tự động. Các chức năng cụ thể

 • Quản lý nhóm tài khoản: Tạo các nhóm tài khoản để quản lý các tài khoản Facebook
 • Tài khoản Facebook: Thêm các tài khoản facebook cần “nuôi”
 • Quản lý bài post: Tạo và quản lý các bài post, dùng cho post bài tự động.
 • Tài khoản FB cần target: thêm và quản lý các UID tài khoản Facebook, sử dụng cho tính năng thêm bạn bè.

Quản lý nhóm tài khoản:

Vào Quản lý Quản lý nhóm tài khoản, sẽ ra màn hình quản lý nhóm tài khoản:

Chức năng này cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm tài khoản. Sau khi được tạo, có thể thêm các tài khoản được “nuôi” vào các nhóm này, mục đích thuận tiện cho việc quản lý và chia việc sau này. Ví dụ: khi chạy tự động gửi request kết bạn, sẽ sử dụng cho các tài khoản trong nhóm Tài khoản mới, còn tự động post thì sử dụng các tài khoản trong nhóm Bán hàng.

Sau khi thao tác sau, nhấn vào để lưu kết quả.

Tài khoản Facebook:

Chức năng này giúp quản lý tài khoản cần “nuôi”.

Thêm tài khoản bằng tay:

 • Nhấn để thêm tài khoản mới.

 • Nhập các mục:
  • Tên tài khoản, Mật khẩu
  • Nhóm: là một trong các nhóm được tạo trong phần Quản lý nhóm tài khoản
  • Proxy: điền proxy mà Fbrowser sẽ chạy
  • Avatar, CoverPhoto: thiết lập Avatar và Cover Photo cho tài khoản.
  • Trạng thái: một trong các trạng thái: Kích hoạt, Vô hiệu hóa, Đăng nhập thất bại
 • Nhấn để lưu kết quả
  • Add post: chức năng này dùng để thêm/bớt bài post cho tài khoản (các bài post này được thiết lập ở mục Quản lý Quản lý bài post). Khi chạy chức năng tự động post bài (giới thiệu ở phần sau) thì tài khoản sẽ post những bài được phân chia cho nó. Sau đây là giao diện thêm/bớt bài post cho tài khoản. Giao diện thêm bớt bài post:

  • Add friends: chức năng này dùng để thêm/bớt các tài khoản target cần kết bạn (các tài khoản này được thêm vào ở mục Quản lý Tài khoản Facebook cần target). Khi chạy chức năng tự động gửi yêu cầu kết bạn (giới thiệu ở phần sau) thì tài khoản này sẽ gửi yêu cầu kết bạn tới các tài khoản target được phân chia cho nó.

Tìm kiếm: Nhấn để tìm kiếm trong phần quản lý tài khoản:

Có thể tìm kiếm theo Nhóm, trạng thái và từ khóa. Sau khi xem kết quả tìm kiếm, ấn để tải lại toàn bộ các tài khoản.

Xoá tài khoản: chọn tài khoản cần xóa rồi nhấn để xóa tài khoản,

Quản lý bài post:

Trong phần Quản lý Quản lý bài post. Chức năng giúp quản lý các bài viết sẽ post, phục vụ cho mục đích post bài tự động của account.

Tạo bài post mới: nhấn để tạo bài post mới:

 • Thêm Tiêu đề, nội dung cho bài post bằng cách thêm trực tiếp vào các phần Tiêu đềNội dung.
 • Thêm file ảnh cho bài post, nhấn vào File rồi dẫn đến file ảnh muốn thêm.
 • Xóa bài post: đánh dấu bài viết muốn xóa, nhấn để xóa bài post.
 • Nhấn : tự động phân bổ bài post vào danh sách post tự động của các tài khoản.
 • Add account: thêm bài post vào danh sách post tự động của các tài khoản được chọn thông qua form.

 • Add all account: thêm bài post vào danh sách post tự động của tất cả các tài khoản.
 • Post to group: post bài viết vào group.

Tài khoản FB cần target:

Chức năng này giúp tạo một tệp các tài khoản Facebook cần target để thực hiện các tác vụ như kết bạn hay like, xem bài tự động. Sau khi các tài khoản cần target được thêm vào Fbrowser, sẽ có chức năng phân chia các tài khoản này cho các tài khoản đang được “nuôi” để thực hiện các tác vụ target.

Thêm tài khoản target sử dụng import từ file *.json. File này được xuất ra như là kết quả quét từ phần mềm Fscan.

Để thêm tài khoản, trong Quản lý Tài khoản FB cần target, trong form hiện ra, nhấn để import. Trong form chọn file:

 • Tags: tag để gom nhóm các đối tượng trong cùng một lần import, thêm thông tin quản lý sau này.
 • File: nhấn vào ô text box để dẫn tới file *.json.

Nhấn Import để bắt đầu import. Đợi một thời gian để quá trình import kết thúc, sẽ có kết quả như sau:

Nhấn : tự động phân bổ bài tài khoản target vào danh sách tự động gửi yêu cầu kết bạn của các tài khoản.

Các chức năng tự động:

Vào mục Tự động Chạy tự động sẽ hiện ra màn hình cấu hình chạy tự động:

 • Nhóm tài khoản: Chọn nhóm tài khoản sẽ thực hiện tác vụ. Nhóm tài khoản này đã được thiết lập từ mục trên. Tác vụ được chọn sẽ được thực hiện bởi các tài khoản trong nhóm này.

Tip: Phần Quản lý Quản lý tài khoản Facebook sẽ cho biết tài khoản nào thuộc nhóm nào.

 • Chọn cấu hình: Chọn tác vụ chạy tự động trong các tác vụ được liệt kê:

 • Post: chọn chức năng post bài tự động. Tài khoản được chọn sẽ lần lượt post một cách ngẫu nhiên những bài được phân bổ cho mình.
 • Accept friend: chức năng tự động đồng ý các yêu cầu kết bạn
 • Add friend: tự động gửi yêu cầu kết bạn. Tài khoản được chọn sẽ gửi yêu cầu kết bạn cho các tài khoản được phân cho mình.
 • New feed & like: tự động like và xem bài viết của các tài khoản target.
 • Default: Thực hiện ngẫu nhiên các tác vụ trên.
 • Thay đổi IP: sử dụng ip của máy hoặc sử dụng Dcom.

Sau khi chọn cấu hình, nhấn để bắt đầu thực hiện tác vụ tự động.

Màn hình facebook của tài khoản nuôi sẽ hiện ra và thực hiện các tác vụ. Quá trình thực hiện tác vụ được ghi vào màn hình log:

Các chức năng thủ công:

 • Mở tất cả tài khoản: Mở tất cả các tài khoản trên giao diện web để người dùng tự thao tác.
 • Mở tài khoản được chọn: Mở ra một form chọn tài khoản sẽ được mở

Chọn xong, rồi nhấn để mở tài khoản.

Giới thiệu về TictacSoft

Chúng tôi là một công ty phát triển các hệ thống phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Tập trung chủ đạo vào các sản phẩm dịch vụ phân tích thị trường, tìm kiếm, quản trị thông tin khách hàng và marketing online

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn đang là cá nhân hay doanh nghiệp kinh doanh online, xin hãy giữ kết nối với chúng tôi để luôn nhận được những thông tin hữu ích nhất và sớm nhất từ TicTacSoft. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn!

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment